Τo ΤΕI Aθήνας αξιοποιώντας κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε στην δημιουργία της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης. Η αίθουσα αυτή εξυπηρετεί τις ακαδημαϊκές ανάγκες του ΤΕI Aθήνας για την παρουσίαση και παρακολούθηση μαθημάτων από απόσταση.

Δικαίωμα χρήσης της αίθουσας έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΤΕΙ με την βοήθεια της Ομάδας Διαχείρισης της αίθουσας και βάση του Κανονισμού Χρήσης.

Για να χρησιμοποιήσετε την αίθουσα πρέπει να κάνετε μια κράτηση στέλνοντας αίτηση στην Ομάδα Διαχείρισης της αίθουσας.