Επικοινωνία

Για να κάνετε κράτηση της Αίθουσας Τηλεκπαίδευσης ή για σχετικές ερωτήσεις απευθυνθείτε στην Ομάδα Διαχείρισης της αίθουσας

Υπεύθυνοι : Κατσούλης Στυλιανός
    Κολαρετάκης Μ. - Γιάλπας Ι.
E-mail : teledu@teiath.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 5385370 - 210 5319788 - Εσωτερικό 3787